0

(0 )

SUPREME LONGEVITY BOWL


+65 POINTS


SUPREME LONGEVITY BOWL


- ถ้วยซุปแบรนด์ SUPREME สีขาว

- ถ้วยซุปพร้อมช้อน

- สกรีนลวดลายรอบถ้วย

- ตรงกลางช้อนสกรีนลาย

SKU
01-10849-WHITE
น้ำหนัก
251 กรัม
ราคา
6500 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน